dle
Serveriai.lt - Hostingas lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Serveriai.lt


 • Please log in to reply
16 replies to this topic

#1 Vitkauskas

Vitkauskas

  Senior Member

 • Members
 • 226 posts

Posted 28 May 2007 - 06:27 AM

:o :confused: :D Serveriai.lt Geriausias hostas nors as juo nesinaudoju pigiausias hostas yra 15 lt bet 5 Gb men. Srauto 500mb vietos serveryje ir MUlti-DOmain hostingas daugiau informacijos : Serveriai.lt

#2 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 28 May 2007 - 06:32 AM

:o :confused: :D Serveriai.lt Geriausias hostas nors as juo nesinaudoju pigiausias hostas yra 15 lt bet 5 Gb men. Srauto 500mb vietos serveryje ir MUlti-DOmain hostingas daugiau informacijos : Serveriai.lt


Tai jeigu nesinaudoji tai ið kur þinai, kad geriausias? :)

#3 Vitkauskas

Vitkauskas

  Senior Member

 • Members
 • 226 posts

Posted 29 May 2007 - 07:15 AM

Draugai sake
As pats tai puslapiai.lt naudojuosi ir man gerai Puslapiai.lt - Hostingas uþ 1 Lt! - serveriø nuoma, svetainiø talpinimas, web hostingas jei norite registruotis spauskite ant mano puslapiai.lt linku bus geriau :P

#4 alikas

alikas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 29 May 2007 - 08:19 AM

Serveriai.lt skirtas rimtiems ir dideliams projektams :)

O puslapiai.lt maziems, kaip sitas www.copygames.co.nr :-)

#5 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 29 May 2007 - 09:32 AM

Serveriai.lt skirtas rimtiems ir dideliams projektams :)

O puslapiai.lt maziems, kaip sitas www.copygames.co.nr :-)


Visiðkai pritariu, serveriai.lt paslaugos yra tikrai brangios ir yra sunkiai áperkamos eiliniam webmaster'iui.

#6 Vitkauskas

Vitkauskas

  Senior Member

 • Members
 • 226 posts

Posted 29 May 2007 - 03:00 PM

:D na tai aisku bet kaip strike.lt arba kaip www.miniclip.com tai reiketu didelio hosto :P

#7 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 06 June 2007 - 05:07 AM

miniclipui abejoju ar pakaktø atskiro serverio, nors pas juos pagrinde flash eina, php scriptas neapkrauna serverio...

#8 kiladila

kiladila

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 28 June 2007 - 05:09 PM

Na að naudoju Serveriai.lt tai tikrai patikimas hostingas, geras supportas taèiau labai dël srauto jie þudo.
SOFTAS.LT Kokybiðkas programinës árangos portalas

#9 kde

kde

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 13 July 2007 - 09:24 PM

Jai kam prireiks: 30 proc. nuolaida serveriai.lt paslaugoms http://www.serveriai...vSnl3CTMJYjAyYg

#10 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 21 July 2007 - 12:53 PM

Jai kam prireiks: 30 proc. nuolaida serveriai.lt paslaugoms http://www.serveriai...vSnl3CTMJYjAyYg

Bet domenams nëra nuolaidos?
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#11 Ignas

Ignas

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 23 July 2007 - 03:09 PM

tai matai, kà raðo:

"Jûsø talpinimo paslaugø uþsakymui bus taikoma 30% nuolaida."
Posted Image

#12 Markas

Markas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 25 posts

Posted 23 July 2007 - 07:46 PM

serveriai.lt nusipirko e-vaizdas.net :)

#13 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 24 July 2007 - 10:19 AM

serveriai.lt nusipirko e-vaizdas.net :)


oho, ko dabar tikëtis? dar vardas.lt paims, tai visi sëdësim ant IV.lt :bigring:

P.S. Gal þinai maþdaug uþ kiek nupirko?

#14 Markas

Markas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 25 posts

Posted 24 July 2007 - 05:13 PM

oho, ko dabar tikëtis? dar vardas.lt paims, tai visi sëdësim ant IV.lt :bigring:

P.S. Gal þinai maþdaug uþ kiek nupirko?


jei buciau zinojes buciau iskart pasakes :P
tikriausiai uz gautus pinigus kur pardave ta savo skelbimu portala uz tuos ir pirko :congrats:

#15 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 27 August 2007 - 07:30 PM

oho, ko dabar tikëtis? dar vardas.lt paims, tai visi sëdësim ant IV.lt :bigring:

P.S. Gal þinai maþdaug uþ kiek nupirko?

Spëju ne uþ vienà e-vaizdo mënesio pelnà ir ne du, o pelnas manau ne maþas pas juos per mënesá. Man asmeniðkai atrodo, kad joks paprastas þmogelis lietuvoje nebûtø galëjæs ápirkti e-vaizdo, taip pat ir domenas.net, kurá irgi nupirko.
Jauèiu ten sukasi dideli pinigai..
Kaip pastebëjau IV perka "uþmigusius" hostingus, kurie praktiðkai nedidëja ir nemaþëja.

#16 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 28 August 2007 - 03:16 PM

Spëju ne uþ vienà e-vaizdo mënesio pelnà ir ne du, o pelnas manau ne maþas pas juos per mënesá. Man asmeniðkai atrodo, kad joks paprastas þmogelis lietuvoje nebûtø galëjæs ápirkti e-vaizdo, taip pat ir domenas.net, kurá irgi nupirko.
Jauèiu ten sukasi dideli pinigai..
Kaip pastebëjau IV perka "uþmigusius" hostingus, kurie praktiðkai nedidëja ir nemaþëja.


Na taip IV jau seniai lietuvoje ir jie kaip matom nesustoja plëstis.

#17 affiliate

affiliate

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 27 posts

Posted 29 August 2007 - 08:51 PM

domenas.net nusipirko, bet kainos tiems kas turejo anksèiau domenà tam mokëjimo kaina nesikeis. bent jau taip raðë severiai.lt administracija. p.s pagal viskà bent jau að tapau serveriai.lt vartotoju, nors mokëti turëèiau kaip uþ domenas.net. tik bëda tame jog limità virðijus primokëti teks.
www.topukas.info
11 user(s) are reading this topic

0 members, 11 guests, 0 anonymous users