dle
Affiliate.AIC.lt rimtas ir realus uždarbis už reklamą | 10% nuo pardavimų [uždaryta]] - Affiliate programos Lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Affiliate.AIC.lt rimtas ir realus uždarbis už reklamą | 10% nuo pardavimų [uždaryta]]


 • This topic is locked This topic is locked
5 replies to this topic

#1 Soldier

Soldier

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 17 September 2009 - 02:32 PM

Startuoja turbut vienintelis rimtu prekiu (neskaitant sexshop`u ir pazinciu suaugusiems promotinimo, ir neskaitant visokiu aferistu...) affiliate Lietuvoje - http://<strong class...ic.lt</strong>/ ;)

Tai UAB "Baltijos arsenalas" (á.k: 135281679) e-Parduotuvës "Armijai ir civiliams"
rekomendavimo ir reklamavimo sistema skirta tinklapiø administratoriams,
norintiems ir galintiems reklamuoti mûsø parduotuvæ ir rekomenduoti prekes,
talpinant ávairiø formø grafinius ir tekstinius reklamos banerius, tekstus á savo tinklapius,
bei norintiems ið ðios veiklos uþsidirbti realiø papildomø pajamø.

Mes mokame net 10% komisines iðmokas nuo faktiniø pardavimø (tikrinama ir patvirtinama individualiai!)! O kadangi prekes ne pigios ir zmoniu pirkiniu krepseliai buna keliø 100 lt sumai, tad pataikius atvesti tarkim lankytojà kuris isigys tarkim SOG peiliuka uz 300 lt, Jusu affiliate saskaita pasipildys 30 lt iskart :)

Sukaupti komisiniai (>200 lt) iðmokami á nurodytas Lietuvos bankø sàskaitas,
tik po autoriniø reklamos sutarèiø pasiraðymo ir mokesèiø VMI bei SoDrai nuskaièiavimo!

Pastabos:
Registruodamiesi nurodykite tikslià ir teisingà informacijà apie save -
vardà, pavardæ, asmens kodà, adresà, telefonà, kontaktiná el. paðto adresà ir t.t.
Neefektyvios reklamos, taip pat sukèiavimu átariami rekomenduotojai bus ðalinami be áspëjimo!

P.S. Taisyklës, sàlygos ir sutarties pvz. dar ruoðiami, tad susipaþinti galësite vëliau.

P.P.S. Visi klausimai, problemos, pasiulymai - cia i tema.

Edited by Soldier, 17 September 2009 - 05:00 PM.


#2 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 27 February 2010 - 10:20 AM

Kad ne vienintelis tai jau tikrai, taèiau iðbandysime :) Sëkmës

#3 ukmerge

ukmerge

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 27 February 2010 - 02:10 PM

registruotis gali tik fiziniai asmenys, o jei að noriu ámonës vardu registruoti ir ámonës sàskaità nurodyti? kaþ-kaip nëra kaip uþpildyti anketos...

#4 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 27 February 2010 - 02:12 PM

registruotis gali tik fiziniai asmenys, o jei að noriu ámonës vardu registruoti ir ámonës sàskaità nurodyti? kaþ-kaip nëra kaip uþpildyti anketos...


Tà paèia problemà áþvelgiau registruodamasis, taèiau vëliau prisijungus galima áraðyt savo ámonës duomenis. Nemanau, kad jiems bus problemø atsiskaityt su ámone.

#5 Soldier

Soldier

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 27 February 2010 - 08:03 PM

Mane pasieke logiskas priminimas - uzklausa kad nera 750x100 banerio, tai ben tsioki toki tam kartui padariau ir patalpinau ;)

Jo adresas: http://uzdarbis.net/...php?bid=5&mid=1

#6 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 20 January 2012 - 02:16 PM

Mano žiniomis Aic affiliate programa buvo uždaryta, tad tema rakinama.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users