dle
Ieðkau SEO specialisto ávertinti tinklalapá ir ávardinti esmines problemas - Paslaugos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Ieðkau SEO specialisto ávertinti tinklalapá ir ávardinti esmines problemas


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 ebaldai.eu

ebaldai.eu

    Junior Member

  • Members
  • PipPip
  • 13 posts

Posted 15 June 2008 - 12:18 AM

Sveiki, manau èia gali uþklysti koks nors SEO iðmanantis tautietis ir padës truputá "apsivalyti" tinklalapá. Ðiuo metu yra atnaujinamas motininis tinklalapis, taèiau ðitas liks, norisi, kad jis gadintø nervus konkurentams ir kol ásivaþiuos naujasis þymiai nesumaþëtø srautas. Domina www.ebaldai.eu tinklalapio ávertinimas. Galiu pavaiðinti pietûmis ir apie tai pakalbëti gyvai, bet kuriuo atveju bus naudinga, ilgalaikë paþintis :)

Asmeninë dëþutë: Darius@Kiaulakis.lt

Aèiû.
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users