dle
Video trumpi siuþetai tinklalapyje (ne Youtube) - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Video trumpi siuþetai tinklalapyje (ne Youtube)


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 ebaldai.eu

ebaldai.eu

    Junior Member

  • Members
  • PipPip
  • 13 posts

Posted 15 June 2008 - 12:14 AM

Sveiki, gal galite pasidalinti patirtimi kaip veikia video (papildoma reklama) tinklalapyje (susijusi informacija). Kaip reaguoja Lietuvaièiai, gal sureaguoja neigiamai kaip papildoma blaðkymo priemonë, o gal anaiptol paskatino pardavimus arba bent þenklo þinomumà.

Kokio ilgio video þinutë yra optimaliausia? Vyriðkas ar moteriðkas baldas yra efektyvesnis. Elementø skaièius rodomas þinutëje, gal geriau daryti kelias þinutes - pvz. randomu.

na, praðau, pasisakykite apie video ar "ðnekanèiø galvø" privalumus ir trûkumus. Aèiû.
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users