dle
IPB paslaugos - Paslaugos - Affiliate.lt

Jump to content


- - - - -

IPB paslaugos


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Guest_Impaler_*

Guest_Impaler_*
  • Guests

Posted 15 March 2008 - 05:34 PM

Sveiki,

Teikiu Invision Power Board forumø paslaugas:
  • Ádiegimas / atnaujinimas
  • Ádiegimas perkeliant vartotojus, temas, praneðimus ið kitø firmø forumø sistemø (phpBB, vBulletin, SMF ir t.t.)
  • IPB sulietuvinimas
  • IPB 3 sulietuvinimas
  • IPB addon'ø sulietuvinimas
  • Ávairiausiø modifikacijø diegimas (áskaitant SEO tipo (padaromi adresai pvz. IPB-forumu-paslaugos-t5353.html), reklamos ir t.t.)
  • Skin'ø diegimas
  • Konfigûravimas ir t.t.
Dël paslaugø galima ávairiai tartis, priklausomai ko Jums reikia.

Iðsamesnæ informacijà rasite puslapyje http://www.ipboard.lt/

Edited by Impaler, 08 August 2010 - 02:43 PM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users